Минерална вода

Минералната вода в СПА Хотел Енира се доставя от водоизточник СН. 7 дълбочина 417м., сондаж 7 “Вельова баня”, t- 49,8°; PH- 9.3; твърдост в мг. екв/л. обща 0,2; карбонатна 0,2; сух остатък при 105°C-0,208; при 180°C- 0,192.

Компоненти мг/л
Катиони
K⁺ 1
Na⁺ 57
Ca²⁺ 2
Mg²⁺ 0,6
Аниони
F⁻ 5,3
Cl⁻ 5
Сулфати 37
Хидрокарбонати 34
Карбонати 26
Хидросиликати 54

 

Минералните води в Хотел Енира носят в себе си много лечебни свойства, които лекуват различни заболявания:

  • ставни заболявяния от възпалителен и дегеративен характер, след травматични заболявания на опорно-двигателния апарат
  • неврологични заболявания на периферната нервна система
  • гинекологични заболявания и стерилитет
  • белодробни заболявания и патологични процеси на горните дихателни пътища

За питейно балнеолечение се прилагат при бъбречно- урологични, чернодробно- жлъчни, стомашно-чревни болести и др.

В съчетание с климатичните условия на гр. Велинград лечението с минералните води е още по- успешно.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ КАТО СЕ ГРИЖЕТЕ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ!

 

ЕКИПЪТ НА СПА ХОТЕЛ ЕНИРА

EniraСъстав минерална вода